Tải phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.2.0 – HTKK3.2.0

Tải phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.2.0 - Tổng cục Thuế có Thông báo nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch phiên bản 3.2.0 và phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế TNCN phiên bản 3.1.0.

>> Thông tư 156/2013/TT-BTC

Việc nâng cấp này nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư 156/2013/TT-BTC và quyết toán thuế TNCN năm 2013. Nội dung nâng cấp ứng dụng HTKK bao gồm:

Nâng cấp các chức năng hỗ trợ kê khai tờ khai từng lần phát sinh/tháng/quý đối với các loại thuế GTGT, TNDN, TNCN, NTNN, TTĐB, Tài nguyên, Thuế bảo vệ môi trường theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Nâng cấp các chức năng hỗ trợ kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2013 theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC và xử lý tính thuế theo quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

Nâng cấp danh mục biểu thuế tài nguyên theo Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16/12/2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên có hiệu lực từ ngày 01/02/2014.

Nâng cấp các chức năng hỗ trợ lập Báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Thông tư 138/2011/TT-BTC, lập Báo cáo tài chính đối với công ty chứng khoán theo Thông tư 95/2008/TT-BTC và Thông tư 162/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Nâng cấp một số chức năng hỗ trợ lập báo cáo hóa đơn theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thay thế Thông tư số 153/2010/TT-BTC.

Bổ sung mới chức năng hỗ trợ kết xuất dữ liệu tờ khai quyết toán thuế TNCN ra file định dạng xml phục vụ gửi tờ khai qua mạng

Link tải phần mềm hỗ trợ kê khai thuế:

vacom.vn:8087/Resources/TaiLieu/HTKK-3-2-0-22012014.zip

or link: gdt.gov.vn/wps/wcm/connect/d22771bb-973c-4f70-bd89-c6d91ecac303/HTKK_v3.2.0.rar?MOD=AJPERES&CACHEID=d22771bb-973c-4f70-bd89-c6d91ecac303

Link tải phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế:

thuvienphapluat.vn/uploads/bieumau/6191/QTT_HTQT2013.rar

Hướng dẫn thực hiện quyết toán thuế TNCN của năm 2013, trong đó có một số điểm cần lưu ý sau:

- Tổng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế là 78 triệu (mức giảm trừ của 6 tháng đầu năm là 4 triệu, 6 tháng cuối năm là 9 triệu).

- Việc giảm trừ cho người phụ thuộc được tính kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng, trường hợp tờ khai người phụ thuộc không xác định đúng thời điểm phát sinh thì cá nhân được đăng ký lại khi quyết toán thuế.

- Trong năm 2013, việc xác định người phụ thuộc là người mắc bệnh hiểm nghèo sẽ áp dụng theo danh mục ban hành kèm Công văn 16662/BTC-TCT ; từ năm 2014 sẽ áp dụng theo danh mục của Bộ Y tế.

- Hồ sơ khai quyết toán thuế sẽ thực hiện theo mẫu tại Thông tư 28/2011/TT-BTC(không thực hiện theo Thông tư 156/2013/TT-BTC )

Người nộp thuế có thể tham khảo Phụ lục 1 của Công văn này để có công thức tính thuế chi tiết.

dich vu ke toan vbms Tải phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.2.0   HTKK3.2.0

dichvuketoan phone Tải phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.2.0   HTKK3.2.0 090 49 41 466

dichvuketoan phone Tải phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.2.0   HTKK3.2.0 090 49 41 566

dichvuketoanthue mail Tải phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.2.0   HTKK3.2.0 Email liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Nhận làm dịch vụ kế toán thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế, lập báo cáo tài chính, thẩm định giá... hàng tháng, hàng quý, hàng năm trên toàn Việt Nam.
(web: vbms.com.vn - Liên hệ: 090 4941 466)

Các khóa học được quan tâm nhiều:

 Tải phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.2.0   HTKK3.2.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>