Tải mẫu biểu kê khai thuế thông tư 156 năm 2013

Thông tư 156 bộ tài chính

Tải mẫu biểu kê khai thuế thông tư 156 năm 2013 - Ngày 06/ 11/2013 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 156 hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi bổ sung luật quản lý thuế và nghị định 83. Thông tư 156 áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế theo quy định của pháp luật về thuế; các khoản phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí; các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do [Chi tiết...]

Danh mục mẫu biểu kèm theo thông tư 156

Thông tư 156 năm 2013

Công ty VBMS chia sẻ với các bạn kế toán daonh mục biểu mẫu theo thông tư 156 Bộ Tài Chính ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 như sau: DANH MỤC MẪU BIỂU THÔNG TƯ 156 (Kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính) Số TT Mẫu số Tên mẫu biểu Số trang Điều , Chương 1. Thay đổi , bổ sung thông tin đăng ký thuế Điều 9 1 1 08-MST Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký [Chi tiết...]

Thông tư 156 năm 2013 biểu mẫu thuế mới

thong-tu-moi-nam-2013-2014

Thông tư 156 năm 2013 biểu mẫu thuế mới: Hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/01/2013 của chính phủ Các nội dung về quản lý thuế quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP được hướng dẫn tại Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2013. Tóm tắt thay đổi Văn bản [Chi tiết...]